Na podlagi sklepa upravnega odbora Planinskega društva Mozirje, dne 22.09.2023 objavljamo razpis za najem planinskega doma Mozirska koča na Golteh. Razpis je objavljen na spletni strani društva, na uradni strani društva in na portalu pzs.si.

Sledi vsebina razpisa:

Na južnem pobočju Boskovca, na nadmorski višini 1356 m smo na pogorišču prejšnje koče postavili nov, moderen in varčen planinski dom, ki se z zunanjostjo lepo vključuje v naravno okolico. V gostinski sobi z lesenim dekorjem in krušno pečjo je na voljo 50 sedišč, na pokriti terasi pa dodatnih 30. V nadstropju je šest sob, dve dvoposteljni z ločenimi, ostale pa s skupinskimi kopalnicami. V mansardi sta dve večji sobi s t.i. skupnimi ležišči. Skupaj je na voljo 44 ležišč. Na voljo je tudi namenski bivalni prostor za oskrbnika s spalnico, kopalnico in dnevno sobo. Objekt je grajen z namenom olajšanja dostopnosti gibalno oviranim osebam zato ima ločene sanitarije, kopalnice in namensko dvižno ploščad. Zaradi energetsko učinkovite gradnje je poraba energije za ogrevanje minimalna (uplinjevalni kotel na polena). Tehnologija kuhinje je izvedena po standardih HACCP in opremljena zidanim štedilnikom, konvektomatom, plinskim in električnim štedilnikom. Dom je opremljen z novimi gospodinjskimi aparati Bosch (sesalnik, kombiniran hladilnik, pralni stroj, kondenzacijski sušilni stroj, zamrzovalnik, multipraktik, palični sekljalnik, mešalnik). V kletni etaži je na voljo shramba, pralnica in ločena soba namenjena hrambi športne opreme nastanjenih gostov. V pripravi je ločen prostor z multimedijsko opremo za namen predavanj in izobraževanj.

Planinsko društvo Mozirje objavlja razpis za najem Mozirske koče na Golteh. Pogodba bo sklenjena za do marca 2025 z možnostjo podaljšanja.

Razpisni pogoji:

 • Poznavanje gostinstva in gospodinjskih del
 • Kakovostna priprava jedi in poznavanje HACCP sistema.
 • Oskrba prenočitvenih kapacitet
 • Poznavanje dela z gotovinsko blagajno, zagotovitev in upravljanje lastne davčne blagajne
 • Ob podpisu pogodbe mora biti najemnik registriran kot zavezanec za DDV
 • Spretnost za opravljanje manjših hišnih opravil
 • Skrb za gospodarno vzdrževanje doma in okolice, ločevanje odpadkov in čim manjši vpliv obratovanja koče na okolje
 • Pripravljenost bivanja v planinskem domu
 • Izpolnjevanje pogojev, določenih z Zakonom o gostinstvu in pravilniki.
 • Potrdilo finančne uprave, da v preteklih 6 mesecih ni imel blokiranega računa in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
 • Redno sodelovanje z organi društva
 • Vozniško dovoljenje B kategorije in lasten avtomobil
 • Prijaznost do obiskovalcev, dinamičnost, zanesljivost in natančnost pri delu

Zaželena znanja in izkušnje:

 • Znanje dela z računalnikom
 • Delovne izkušnje in poznavanje specifik oskrbe planinskih postojank
 • Znanje tujih jezikov, predvsem angleščine
 • Poznavanje okoliških poti in gora, naklonjenost planinstvu.

K vlogi za prijavo na ta razpis morajo prijavitelji priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:

 • fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista.
 • priglasitveni list za dejavnost gostinske smeri.
 • življenjepis z navedbo osebnih podatkov (datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka)
 • fotokopiji vozniškega in prometnega dovoljenja,
 • okvirni plan aktivnosti, ki bi jih izvedli na planinskem domu v primeru, da bi bili izbrani

Na razpis PD Mozirje, za najem Mozirske koče se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinstvu in ostale zakonodaje s področja gostinstva in turizma, Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Prijave s kratkim življenjepisom s poudarkom na preteklih izkušnjah ter vizijo dela in razvoja dejavnosti v koči pošljite na elektronski naslov pdmozirje@pzs.si.

Rok za oddajo prijave je 27. oktober 2023.

Po prejemu prijav bomo s kandidati, ki ustrezajo pogojem opravili ločene razgovore. Prednost bodo imeli kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje navedene v razpisu.

Planinsko društvo Mozirje